“Zorgen voor intensievere samenwerking en kennisdeling door optimaal gebruik van SharePoint”

Achtergrond

AKD Advocaten is, in branchetermen, een groot kantoor. Het heeft zo’n 280 advocaten, notarissen en belastingadviseurs in dienst. AKD kenmerkt zich door het werken met korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Zij zijn specialist op alle rechtsgebieden. Vanuit 8 vestigingen worden nationale en internationale opdrachtgevers geholpen bij hun juridische vraagstukken.

Zoals vele organisaties staat AKD ook voor de uitdagingen van digitale transformatie. Hierbij valt te denken aan digitale dienstverlening, casemanagement, digitale ketensamenwerking aan de ene kant, en meer aandacht voor beveiliging en privacy aan de andere kant.

Vraag

Eind 2014 heeft AKD Adoptify benaderd als trusted advisor voor advies rondom nieuwe manieren van werken en goed gebruik van SharePoint. AKD wenste tevens dat het bestaande team van medewerkers gecoacht en begeleid werd om klaar te zijn voor de transitie naar online.

Aanpak

In eerste instantie is Adoptify gevraagd een technische en functionele scan van de bestaande on-premise SharePoint farm uit te voeren. Op basis van deze scan zijn verbetervoorstellen en een product roadmap opgesteld. Die is vervolgens ingevoerd en gepland. We hebben aanvullende tooling voor migratie en workflows ingeregeld. Dit alles zorgde voor daadwerkelijke en directe significante verbeteringen.

We worden betrokken bij nieuwe initiatieven en op handen zijnde changes. AKD vraagt ons advies over te kiezen oplossingsrichtingen en over wie de lead neemt in de uitvoering. Natuurlijk geven we het direct aan wanneer een oplossing die uitgaat van SharePoint niet het meest geschikt is. En als een vraag beter tijdelijk geparkeerd kan worden vanwege toekomstige ontwikkelingen binnen AKD, dan zeggen we dat ook. Het belang van AKD staat altijd voorop en het eigen SharePoint-beheerteam van AKD voert zo veel mogelijk zelf uit. Wij zorgen voor voldoende begeleiding om dit mogelijk te maken.

Resultaat

De relatie met AKD is niet gebaseerd op één of twee individuele consultants, maar op de beschikbaarheid van het complete team. Kenmerkend is de harmonieuze verwevenheid. Bij serieuze incidenten komt onze collectieve kracht bovendrijven en zorgen we dat een oplossing snel voorhanden is. We hanteren korte lijnen, zijn kostenefficiënt, hebben grote schakelkracht en bovenal goede eindresultaten.

Onze dienstverlening voor AKD is pragmatisch en doelgericht. Deze dienst sluit naadloos aan bij de behoeften van AKD en steunt op de collectieve kennis van ons team.

PS: Deze werkzaamheden zijn (geheel/gedeeltelijk) verricht voor onze naamswijziging: onze handelsnaam Salves Business Productivity BV is per 1-5-2019 veranderd in Adoptify Technology BV. 

Deze adoptifiers kunnen je meer vertellen:

Jochem van Niel

technisch consultant

> meer

Jouke Stroosnijder

managing partner

> meer

STAY CURIOUS

volg onze adoptifiers over de hele wereld!

Andere cases:

Het functioneel en technisch geweten: zorg dat wij optimaal gebruik maken van SharePoint en Office 365.

Achtergrond Het Nederlands Loodswezen is een organisatie die zich specifiek richt op het ondersteunen van registerloodsen in het uitvoeren van hun beroep. De registerloodsen zijn samen de aandeelhouder van Nederlands…

Migratie en upgrade van SharePoint naar een robuuste collaboration structuur

Achtergrond Het Universitair Medisch Centrum Utrecht, afgekort UMC Utrecht, is het academisch ziekenhuis dat verbonden is aan de Universiteit Utrecht. Het UMC Utrecht heeft ruim 1.000 bedden en meer dan…

Maak onze organisatie en medewerkers klaar voor de transformatie naar de (hybride) cloud, de nieuwe werkplek en Office 365

Achtergrond Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. Binnen IKNL zijn…

Bekijk alle cases