“Zorgen voor intensievere samenwerking en kennisdeling door optimaal gebruik van SharePoint”

Achtergrond

AKD Advocaten is, in branchetermen, een groot kantoor. Het heeft zo’n 280 advocaten, notarissen en belastingadviseurs in dienst. AKD kenmerkt zich door het werken met korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. Zij zijn specialist op alle rechtsgebieden. Vanuit 8 vestigingen worden nationale en internationale opdrachtgevers geholpen bij hun juridische vraagstukken.

Zoals vele organisaties staat AKD ook voor de uitdagingen van digitale transformatie. Hierbij valt te denken aan digitale dienstverlening, casemanagement, digitale ketensamenwerking aan de ene kant, en meer aandacht voor beveiliging en privacy aan de andere kant.

Vraag

Eind 2014 heeft AKD Adoptify benaderd als trusted advisor voor advies rondom nieuwe manieren van werken en goed gebruik van SharePoint. AKD wenste tevens dat het bestaande team van medewerkers gecoacht en begeleid werd om klaar te zijn voor de transitie naar online.

Aanpak

In eerste instantie is Adoptify gevraagd een technische en functionele scan van de bestaande on-premise SharePoint farm uit te voeren. Op basis van deze scan zijn verbetervoorstellen en een product roadmap opgesteld. Die is vervolgens ingevoerd en gepland. We hebben aanvullende tooling voor migratie en workflows ingeregeld. Dit alles zorgde voor daadwerkelijke en directe significante verbeteringen.

We worden betrokken bij nieuwe initiatieven en op handen zijnde changes. AKD vraagt ons advies over te kiezen oplossingsrichtingen en over wie de lead neemt in de uitvoering. Natuurlijk geven we het direct aan wanneer een oplossing die uitgaat van SharePoint niet het meest geschikt is. En als een vraag beter tijdelijk geparkeerd kan worden vanwege toekomstige ontwikkelingen binnen AKD, dan zeggen we dat ook. Het belang van AKD staat altijd voorop en het eigen SharePoint-beheerteam van AKD voert zo veel mogelijk zelf uit. Wij zorgen voor voldoende begeleiding om dit mogelijk te maken.

Resultaat

De relatie met AKD is niet gebaseerd op één of twee individuele consultants, maar op de beschikbaarheid van het complete team. Kenmerkend is de harmonieuze verwevenheid. Bij serieuze incidenten komt onze collectieve kracht bovendrijven en zorgen we dat een oplossing snel voorhanden is. We hanteren korte lijnen, zijn kostenefficiënt, hebben grote schakelkracht en bovenal goede eindresultaten.

Onze dienstverlening voor AKD is pragmatisch en doelgericht. Deze dienst sluit naadloos aan bij de behoeften van AKD en steunt op de collectieve kennis van ons team.

PS: Deze werkzaamheden zijn (geheel/gedeeltelijk) verricht voor onze naamswijziging: onze handelsnaam Salves Business Productivity BV is per 1-5-2019 veranderd in Adoptify Technology BV. 

Heb je nog een vraag?

Jouke Stroosnijder geeft je graag antwoord.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
STAY CURIOUS

Mis niets! Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gerelateerde berichten:

“Vrijwilligers en medewerkers zijn super blij vanwege het gebruiksgemak”

De Kindertelefoon stroomlijnt interne informatievoorziening via Sharepoint & Yammer   Kinderen die hun hart willen luchten, kunnen dit anoniem doen via De Kindertelefoon. Nemen ze contact op, dan krijgen ze…

29 mrt
BLOG

Microsoft ViVa en Work Place Analytics:

Verbinding borgen in de ‘future of work’!  Leestijd 6 minuten  Je zou het een contradictie in terminis kunnen noemen. Uit diverse onderzoeken (onder andere ons eigen onderzoek) blijkt dat veel mensen het remote werken tijdens de…

25 mrt
BLOG

Tijd vrijmaken voor meer welzijn op de werkvloer!

Inzet zinvoller maken met Workplace Analytics Alle COVID-beperkingen hebben van remote werken gemeengoed gemaakt. Sturen op welzijn én productiviteit van je medewerkers is meer dan ooit,  een permanente uitdaging voor elke werkgever. Zowel welzijn als…