“Met de DiGi Fit Index ruim 4.000 medewerkers digitaal vaardig Office 365 en MS Teams laten omarmen voor goed en veilig document management.”

Achtergrond

Enexis Netbeheer is een Nederlandse netbeheerder die is voortgekomen uit Essent. Enexis verzorgt de distributie van energie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Enexis heeft ca. 4.300 werknemers in dienst en heeft 5,1 miljoen klantenaansluitingen.

Digitale samenwerking en goed document management is van cruciaal belang voor het succes van Enexis. Medewerkers bekend en bekwaam maken in het goed en veilig omgaan met informatie is een belangrijk doel binnen de ICT-organisatie.

Vraag

Binnen de nieuwe digitale realiteit is Enexis zich volop aan het omvormen tot een hedendaagse dienstverlener. Het primaire proces wordt onder toenemende druk vanuit klanten en concurrentie gedigitaliseerd. Goede interne en externe samenwerking is in toenemende mate afhankelijk van digitale vaardigheid van de medewerkers.

Hoe digitaal vaardig zijn onze medewerkers? Wat is de veranderbereidheid en ambitie van onze medewerkers? Hoe gaan we onze mensen ondersteunen binnen de digitale transformatie?

Met deze vragen en behoefte aan passende antwoorden heeft Enexis aan Adoptify gevraagd een DiGi Fit Index onderzoek uit te voeren en een uitwerking te maken van een programma om de medewerkers digitaal fit te maken.

Aanpak

Voor Enexis hebben we eerste een aantal onderzoeken uitgevoerd om de digitale vaardigheid en veranderbereidheid van medewerkers te onderzoeken. We hebben hiervoor het DiGi Fit Index onderzoek gebruikt. Gericht op verschillende afdelingen en werkstijlen hebben we de werkvloer gevraagd naar hun ambitie rondom ICT-ondersteuning. Tevens hebben we gericht onderzocht over welke automatiserings- en productiviteitszaken de medewerker tevreden is en/of op een hoger niveau zou wensen. Daarnaast hebben we met het onderzoek zicht gekregen op de verschillende persona’s binnen de organisatie met inzicht in leervoorkeuren, tijdsbestedingen per week, afhankelijkheid van ICT-middelen en de uit te voeren taken.

Het vervolg op het onderzoek is een gepersonaliseerde aanpak per persona. Medewerkers worden afhankelijk van de groep waartoe zij behoren ondersteund om meer digitaal vaardig gebruik te kunnen maken van het document managementproces.

Resultaat

Inzicht in de wensen en verwachting van medewerkers ten aanzien van de ondersteuning rondom digitale transformatie. Weten waar de medewerkers het verbeterpotentieel zien liggen voor ICT. Zicht op de veranderbereidheid rondom vaardigheid, middelen, processen en de digitale cultuur.

Een onderzoeksmodel dat Enexis in staat stelt haar medewerker populatie te differentiëren naar werkstijl en vaardigheid.

Een schaalbaar model om continu aan de digitale vaardigheid van de medewerker te werken en te zorgen dat Office 365, MS Teams en SharePoint goed en veilig worden gebruikt.

PS: Deze werkzaamheden zijn (geheel/gedeeltelijk) verricht voor onze naamswijziging: onze handelsnaam Salves Business Productivity BV is per 1-5-2019 veranderd in Adoptify Technology BV. 

Heb je nog een vraag?

Michiel Willemse geeft je graag antwoord.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
STAY CURIOUS

Mis niets! Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gerelateerde berichten:

“Vrijwilligers en medewerkers zijn super blij vanwege het gebruiksgemak”

De Kindertelefoon stroomlijnt interne informatievoorziening via Sharepoint & Yammer   Kinderen die hun hart willen luchten, kunnen dit anoniem doen via De Kindertelefoon. Nemen ze contact op, dan krijgen ze…

29 mrt
BLOG

Microsoft ViVa en Work Place Analytics:

Verbinding borgen in de ‘future of work’!  Leestijd 6 minuten  Je zou het een contradictie in terminis kunnen noemen. Uit diverse onderzoeken (onder andere ons eigen onderzoek) blijkt dat veel mensen het remote werken tijdens de…

25 mrt
BLOG

Tijd vrijmaken voor meer welzijn op de werkvloer!

Inzet zinvoller maken met Workplace Analytics Alle COVID-beperkingen hebben van remote werken gemeengoed gemaakt. Sturen op welzijn én productiviteit van je medewerkers is meer dan ooit,  een permanente uitdaging voor elke werkgever. Zowel welzijn als…