“Met de DiGi Fit Index ruim 4.000 medewerkers digitaal vaardig Office 365 en MS Teams laten omarmen voor goed en veilig document management.”

Achtergrond

Enexis Netbeheer is een Nederlandse netbeheerder die is voortgekomen uit Essent. Enexis verzorgt de distributie van energie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Enexis heeft ca. 4.300 werknemers in dienst en heeft 5,1 miljoen klantenaansluitingen.

Digitale samenwerking en goed document management is van cruciaal belang voor het succes van Enexis. Medewerkers bekend en bekwaam maken in het goed en veilig omgaan met informatie is een belangrijk doel binnen de ICT-organisatie.

Vraag

Binnen de nieuwe digitale realiteit is Enexis zich volop aan het omvormen tot een hedendaagse dienstverlener. Het primaire proces wordt onder toenemende druk vanuit klanten en concurrentie gedigitaliseerd. Goede interne en externe samenwerking is in toenemende mate afhankelijk van digitale vaardigheid van de medewerkers.

Hoe digitaal vaardig zijn onze medewerkers? Wat is de veranderbereidheid en ambitie van onze medewerkers? Hoe gaan we onze mensen ondersteunen binnen de digitale transformatie?

Met deze vragen en behoefte aan passende antwoorden heeft Enexis aan Adoptify gevraagd een DiGi Fit Index onderzoek uit te voeren en een uitwerking te maken van een programma om de medewerkers digitaal fit te maken.

Aanpak

Voor Enexis hebben we eerste een aantal onderzoeken uitgevoerd om de digitale vaardigheid en veranderbereidheid van medewerkers te onderzoeken. We hebben hiervoor het DiGi Fit Index onderzoek gebruikt. Gericht op verschillende afdelingen en werkstijlen hebben we de werkvloer gevraagd naar hun ambitie rondom ICT-ondersteuning. Tevens hebben we gericht onderzocht over welke automatiserings- en productiviteitszaken de medewerker tevreden is en/of op een hoger niveau zou wensen. Daarnaast hebben we met het onderzoek zicht gekregen op de verschillende persona’s binnen de organisatie met inzicht in leervoorkeuren, tijdsbestedingen per week, afhankelijkheid van ICT-middelen en de uit te voeren taken.

Het vervolg op het onderzoek is een gepersonaliseerde aanpak per persona. Medewerkers worden afhankelijk van de groep waartoe zij behoren ondersteund om meer digitaal vaardig gebruik te kunnen maken van het document managementproces.

Resultaat

Inzicht in de wensen en verwachting van medewerkers ten aanzien van de ondersteuning rondom digitale transformatie. Weten waar de medewerkers het verbeterpotentieel zien liggen voor ICT. Zicht op de veranderbereidheid rondom vaardigheid, middelen, processen en de digitale cultuur.

Een onderzoeksmodel dat Enexis in staat stelt haar medewerker populatie te differentiëren naar werkstijl en vaardigheid.

Een schaalbaar model om continu aan de digitale vaardigheid van de medewerker te werken en te zorgen dat Office 365, MS Teams en SharePoint goed en veilig worden gebruikt.

PS: Deze werkzaamheden zijn (geheel/gedeeltelijk) verricht voor onze naamswijziging: onze handelsnaam Salves Business Productivity BV is per 1-5-2019 veranderd in Adoptify Technology BV. 

Deze adoptifiers kunnen je meer vertellen:

Jouke Stroosnijder

managing partner

> meer

Michiel Willemse

directeur/eigenaar

> meer

STAY CURIOUS

volg onze adoptifiers over de hele wereld!

Andere cases:

Het functioneel en technisch geweten: zorg dat wij optimaal gebruik maken van SharePoint en Office 365.

Achtergrond Het Nederlands Loodswezen is een organisatie die zich specifiek richt op het ondersteunen van registerloodsen in het uitvoeren van hun beroep. De registerloodsen zijn samen de aandeelhouder van Nederlands…

Migratie en upgrade van SharePoint naar een robuuste collaboration structuur

Achtergrond Het Universitair Medisch Centrum Utrecht, afgekort UMC Utrecht, is het academisch ziekenhuis dat verbonden is aan de Universiteit Utrecht. Het UMC Utrecht heeft ruim 1.000 bedden en meer dan…

Maak onze organisatie en medewerkers klaar voor de transformatie naar de (hybride) cloud, de nieuwe werkplek en Office 365

Achtergrond Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. Binnen IKNL zijn…

Bekijk alle cases