“Met Personal Effectiveness Program (PEP) zorgen dat 3.000 medewerkers ondersteund worden naar effectiever en leuker werken. Met gamification verleiden en versnellen naar optimaal gebruik van Office 365”

Achtergrond

Hero wil het goede van de natuur binnen handbereik brengen om consumenten, jong en oud, op een gezonde manier te laten genieten. Hero Group heeft haar hoofdkantoor in Zwitserland en is actief in Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Afrika, Centraal-Azië, en het Verre Oosten.

Wereldwijd werken er ruim 4.500 medewerkers voor Hero. Het hoofdkantoor van Hero Benelux, alwaar ook de ICT afdeling zit, is gevestigd in Breda.

Innovatie en voorop lopen op marktontwikkelingen staan bij Hero hoog in het vaandel. Zo is ook al vroeg gekozen om de ICT afdeling tot een regie-organisatie te transformeren, is snel de keuze gemaakt voor cloud technologie als 100% standaard en is als een van de eerste ingezet op het omarmen van Office 365.

Hero merkte dat innoveren niet vanzelf gaat en dat de medewerkers hulp en ondersteuning nodig hebben om goed en veilig gebruik te kunnen maken van de nieuwe ICT mogelijkheden. Onbekend maakt onbemind. Het is moeilijk om bestaande patronen in werken te doorbreken. De digitale vaardigheid was laag en medewerkers namen niet de tijd om zich hierin te (blijven) bekwamen.

Vraag

Eind 2016 heeft Adoptify van de ICT-directie van Hero het verzoek gekregen om een programma te ontwikkelen voor het functioneel begeleiden van de ruim 3.000 medewerkers, wereldwijd verspreid over meer dan 20 locaties. De ambitie was de medewerkers persoonlijk te ondersteunen en via gamification meer en vooral beter gebruik te laten maken van de reeds beschikbare Office 365 functies.

Het programma moest een continu karakter hebben en op een schaalbare manier de ondersteuning bieden. Hero had hierbij de uitdrukkelijke wens om na verloop van tijd zelfstandig het programma te kunnen continueren.

Aanpak

In co-creatie is er een programma ontwikkeld. Het Personal Effectiveness Program (PEP). Uitgangspunt van het programma is dat een medewerkers zijn digitale vaardigheid en ambitie kenbaar maakt via een enquête. Op basis van de vaardigheid en ambitie wordt een persoonlijk begeleidingsprogramma aangeboden.  De medewerker krijgt op zijn eigen PEP-pagina alle ondersteuning, training en tips helder en overzichtelijk aangeboden. Via een persoonlijk leerpad, aangevuld met gamification elementen, kan de medewerker over langere tijd werken aan zijn digitale vaardigheid.

Het PEP programma maakt gebruik van de DiGI Fit Index Scan, een leermanagement systeem en is geïntegreerd met een BOT als 24×7 vraag/antwoord coach.

Na het ontwerpen van het programma zijn we gestart met een pilot onder 100 medewerkers binnen het senior management team. Doel was hen te laten ervaren hoe belangrijk het is om continu te investeren in digitale vaardigheid en hoe dat op een schaalbare manier te realiseren. Deze pilot heeft binnen het MT gezorgd voor draagvlak en ambassadeurs voor het PEP programma.

Na de pilot zijn we het programma verder invulling gaan geven waarmee er opgeschaald kon worden in bereik en uitvoering. Na ca 12 maanden samen het PEP programma te draaien heeft Hero eind 2018 de regie en uitvoering van het programma bij de eigen medewerkers belegd. Adoptify is nu adviseur op de uitvoering, leverancier van enkele tools en waar nodig springt Adoptify bij in de ontwikkeling.

PS: Deze werkzaamheden zijn (geheel/gedeeltelijk) verricht voor onze naamswijziging: onze handelsnaam Salves Business Productivity BV is per 1-5-2019 veranderd in Adoptify Technology BV. 

Resultaat

Hero heeft met het PEP een ondersteuningsformat voor haar medewerkers ontwikkeld dat zorgt voor continue aandacht voor digitale vaardigheid. Op meetbare wijze wordt de betrokkenheid en conversie binnen het programma gemeten. De medewerker en management krijgen hierdoor inzicht in voortgang.

Na 12 maanden in co-creatie het PEP te ontwerpen en invulling te hebben gegeven is Hero nu in staat het programma en ontwikkelde framework volledig zelfstandig aan haar medewerkers aan te bieden.

Deze adoptifiers kunnen je meer vertellen:

Cheronne Clark

adoptie en Change Consultant

> meer

Marc van den Berg

> meer

Michiel Willemse

directeur/eigenaar

> meer

STAY CURIOUS

volg onze adoptifiers over de hele wereld!

Gerelateerde berichten:

30 jun
Geen categorie

Alle updates in MS Teams die je niet mag missen

Eindelijk: Tot 50 deelnemers in een meeting en eenvoudig planningen bijhouden in MS Teams! Nog geen maand geleden postte ik de eerste blog met updates in MS Teams. En nu is het alweer…

29 jun

MFA instellen bij LinkedIn

Wil jij voorkomen dat je LinkedIn profiel wordt overgenomen door kwaadwillende? Check dan deze hack hoe je dit het makkelijkst doet.

29 jun

Makkelijk document omzetten naar een PDF bestand

Wil jij weten hoe je makkelijk en snel een bestand omzet naar een niet bewerkbaar PDF bestand. Check dan onderstaande hack waarin Marc jou uitlegt hoe je dit doet.