Het functioneel en technisch geweten: zorg dat wij optimaal gebruik maken van SharePoint en Office 365.

Achtergrond

Het Nederlands Loodswezen is een organisatie die zich specifiek richt op het ondersteunen van registerloodsen in het uitvoeren van hun beroep. De registerloodsen zijn samen de aandeelhouder van Nederlands Loodswezen BV.

Bij het Nederlandse loodswezen werken ongeveer 450 registerloodsen. Verder zijn er zo’n 400 medewerkers die de loodsen ondersteunen bij hun werkzaamheden. Per jaar verzorgen zij ruim 80.000 scheepsbewegingen naar Nederlandse havens en circa 10.000 bewegingen naar Vlaamse havens via de Westerschelde.

Zoals vele organisaties staat ook het Loodswezen voor de uitdagingen van digitale transformatie. Hierbij valt te denken aan digitale dienstverlening, casemanagement, digitale ketensamenwerking aan de ene kant, en meer aandacht voor beveiliging en privacy aan de andere kant.

Vraag

Het Nederlands Loodswezen heeft Adoptify in 2017 verzocht te ondersteunen met advies rondom nieuwe manieren van werken en goed gebruik van SharePoint. Het verzoek was om het bestaande ICT-team te coachen en te begeleiden om klaar te zijn voor de transitie naar online en Office 365.

Aanpak

In eerste instantie zijn wij gevraagd een technische en functionele scan van de bestaande on-premise SharePoint farm uit te voeren. Op basis van deze scan zijn verbetervoorstellen en een product roadmap opgesteld. We hebben aanvullende tooling voor migratie en workflows ingeregeld.

Het Loodswezen heeft ons gevraagd wat de beste oplossingsrichtingen zijn en wilde dat we ondersteunden in de realisatie. Natuurlijk geven we het direct aan wanneer een oplossing die uitgaat van SharePoint niet het meest geschikt is. En als een vraag beter tijdelijk geparkeerd kan worden vanwege toekomstige ontwikkelingen binnen Het Loodswezen en/of Office 365, dan zeggen we dat ook. Het belang van Loodswezen staat altijd voorop en het eigen SharePoint-beheerteam van Loodswezen voert zo veel mogelijk zelf uit. Wij zorgen voor voldoende begeleiding om dit mogelijk te maken.

Resultaat

De relatie met het Loodswezen is niet gebaseerd op één of twee individuele consultants, maar op de beschikbaarheid van het complete team. Bij serieuze incidenten komt onze collectieve kracht bovendrijven en zorgen we dat een oplossing snel voorhanden is. We hanteren korte lijnen, hebben grote schakelkracht en bovenal goede eindresultaten.

Onze dienstverlening is pragmatisch en doelgericht. Deze dienst sluit naadloos aan bij de behoeften van het Loodswezen en steunt op de collectieve kennis van ons team.

PS: Deze werkzaamheden zijn (geheel/gedeeltelijk) verricht voor onze naamswijziging: onze handelsnaam Salves Business Productivity BV is per 1-5-2019 veranderd in Adoptify Technology BV. 

Deze adoptifiers kunnen je meer vertellen:

Jouke Stroosnijder

managing partner

> meer

Michiel Willemse

directeur/eigenaar

> meer

Suraj Panday

> meer

STAY CURIOUS

volg onze adoptifiers over de hele wereld!

Andere cases:

Migratie en upgrade van SharePoint naar een robuuste collaboration structuur

Achtergrond Het Universitair Medisch Centrum Utrecht, afgekort UMC Utrecht, is het academisch ziekenhuis dat verbonden is aan de Universiteit Utrecht. Het UMC Utrecht heeft ruim 1.000 bedden en meer dan…

Maak onze organisatie en medewerkers klaar voor de transformatie naar de (hybride) cloud, de nieuwe werkplek en Office 365

Achtergrond Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland en richt zich op continue verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. Binnen IKNL zijn…

Samen de regievoeren op slimme inzet van SharePoint en MS Teams binnen de gemeente

Achtergrond Enschede is een stad en gemeente in Twente, in het oosten van de provincie Overijssel. De gemeente telt bijna 160.000 inwoners en is daarmee de grootste stad van Overijssel…

Bekijk alle cases