“Voor jongeren is digitaal inmiddels vanzelfsprekend en analoog een uitzondering. De Kindertelefoon wil door slimme en effectieve inzet van nieuwe digitale middelen meegaan in deze veranderende verwachtingen.”

Achtergrond

De Kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken met mensen in hun omgeving. Met een vast team van ca. 50 medewerkers en ruim 500 professioneel getrainde vrijwilligers helpen zij kinderen verder. Vanuit het hoofdkantoor in Utrecht en 7 verschillende locaties worden kinderen geholpen door te luisteren, hun vragen te beantwoorden en samen met het kind naar oplossingen te zoeken. Zo nodig verwijzen de vrijwilligers kinderen door naar de best beschikbare (specialistische) hulp.

Vraag

Hoe kunnen wij als organisatie digitaal fitter en vaardiger onze dienstverlening aanbieden? Hoe ondersteunen we onze vaste medewerkers en ruim 500 vrijwilligers het beste om optimaal digitaal te werken? Welke zaken hebben ze nodig? Hoe regelen we de processen in voor ICT en telefonie?

Hoe transformeren we naar een regie-organisatie die met een helder plan en duidelijke afspraken aan de slag gaat met de digitale transformatie?  De Kindertelefoon heeft Adoptify gevraagd als adviseur om hen met raad en daad bij te staan in dit proces.

Aanpak

Onze consultants helpen de Kindertelefoon om te transformeren naar een meer digitale regie-organisatie. We stellen digitale verwachtingen van de doelgroep centraal. De dienstverlening, de processen en afspraken met leveranciers moeten hier naadloos op aansluiten.

We hebben een SharePoint Scan uitgevoerd en een adviesrapport opgesteld om de interne samenwerking te verbeteren. Er zijn eerste pilots gestart met de inzet van MS Teams en het slimmer, leuker en productiever gebruik van de Office 365 suite.

De medewerkers en vrijwilligers hebben hun digitale veranderbereidheid en ambities via een DiGi Fit Index Scan kenbaar gemaakt. De scan heeft inzicht gegeven in het verbeterpotentieel in ondersteuning van de medewerkers bij de digitale transformatie.

Resultaat

Digitale afhankelijkheid en processen zijn in kaart en er zijn heldere afspraken gemaakt met de externe partijen waarmee op ICT vlak samengewerkt wordt. Een plan voor verdere interne professionalisering op ICT-procesinrichting en een efficiënte regievoering zijn geïmplementeerd. Een roadmap voor de verdere digitale uitrol van ICT is opgesteld. Verbeterpotentieel van SharePoint en Teams is inzichtelijk. De medewerkers en vrijwilligers zijn betrokken in het proces en hun wensen en ambities zijn bekend.

PS: Deze werkzaamheden zijn (geheel/gedeeltelijk) verricht voor onze naamswijziging: onze handelsnaam Salves Business Productivity BV is per 1-5-2019 veranderd in Adoptify Technology BV. 

Heb je nog een vraag?

Michiel Willemse geeft je graag antwoord.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
STAY CURIOUS

Mis niets! Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gerelateerde berichten:

“Vrijwilligers en medewerkers zijn super blij vanwege het gebruiksgemak”

De Kindertelefoon stroomlijnt interne informatievoorziening via Sharepoint & Yammer   Kinderen die hun hart willen luchten, kunnen dit anoniem doen via De Kindertelefoon. Nemen ze contact op, dan krijgen ze…

29 mrt
BLOG

Microsoft ViVa en Work Place Analytics:

Verbinding borgen in de ‘future of work’!  Leestijd 6 minuten  Je zou het een contradictie in terminis kunnen noemen. Uit diverse onderzoeken (onder andere ons eigen onderzoek) blijkt dat veel mensen het remote werken tijdens de…

25 mrt
BLOG

Tijd vrijmaken voor meer welzijn op de werkvloer!

Inzet zinvoller maken met Workplace Analytics Alle COVID-beperkingen hebben van remote werken gemeengoed gemaakt. Sturen op welzijn én productiviteit van je medewerkers is meer dan ooit,  een permanente uitdaging voor elke werkgever. Zowel welzijn als…