“Een Adoptie Framework voor het begeleiden van de medewerkers naar optimaal gebruik van de nieuwe samenwerkomgeving”

Achtergrond

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Waternet maakt drinkwater, maar zorgt ook met ca 2.500 medewerkers dat het afvalwater en hemelwater via riolering wordt afgevoerd. Zij zuiveren het afvalwater en halen daar weer bruikbare stoffen uit. Houden het water op de juiste hoogte. Zorgen dat de dijken stevig zijn. En houden de grachten schoon. Waternet werkt voor de opdrachtgevers Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Amsterdam. Samen met deze opdrachtgevers zorgt zij voor veilig, schoon en voldoende water. Voor mens en natuur. Kortom, een divers palet aan werkzaamheden en manieren van werken.

De afgelopen periode is flink ingezet op digitalisering. Zowel in de primaire processen, denk hierbij aan alles meetbaar maken door middel van internet of things, optimale digitale werkstomen en ketenintegratie, maar ook digitalisering in de medewerkersomgeving.

Medewerkers hebben de beschikking gekregen over een nieuwe digitale werkplek op basis van Windows 10 en verschillende onderdelen van het Office 365 platform. Archieven worden digitaal gemaakt en centraal beschikbaar gesteld.

Vraag

Waternet is een organisatie die volop in ontwikkeling is; er wordt ambitieus gewerkt aan een kanteling richting een digitale en vooral agile organisatie. Binnen verschillende domeinen wordt op DevOps’ manier invulling gegeven aan de digitale transformatie. Het werken wordt anders en er wordt volop gebruik gemaakt van nieuwe digitale hulpmiddelen. ‘Hoe zorgen wij ervoor dat onze medewerkers aangehaakt zijn bij de ontwikkeling en de vernieuwing kunnen adopteren? Hoe zorgen we voor optimaal digitaal werken, vergaderen en kennisdelen?’ Dit waren de vragen die Waternet eind 2017 bij ons heeft neergelegd.

Aanpak

Het DevOps team dat zich richt op de medewerkersomgeving is door een aantal consultants van ons ondersteund in het voorbereiden, ontwikkelen en aanbieden van de nieuwe mogelijkheden. Voor het betrekken van de medewerkers in alle domeinen en de digitale transformatie is speciaal voor Waternet een adoptie framework ontwikkeld.

We hebben een scan uitgevoerd voor het bepalen van de digitale vaardigheid van de medewerkers en verschillende afdelingen. We hebben met veel trots en met fijne samenwerking als een (h)echt agile team de rollen van product owner, functioneel consultant, testspecialist en adoptiespecialist ingevuld.

PS: Deze werkzaamheden zijn (geheel/gedeeltelijk) verricht voor onze naamswijziging: onze handelsnaam Salves Business Productivity BV is per 1-5-2019 veranderd in Adoptify Technology BV. 

Resultaat

Solution design voor de moderne werkplek en nieuwe manier van werken binnen Waternet. Functioneel inrichten van de oplossing en nieuwe manier van werken: ‘Zo doen we dat’.  Verschillende trainingen en coaching gedurende de uitrol van de nieuwe werkplek.

Een eigen adoptie aanpak voor uitvoeren van adoptieprogramma’s met behulp van het adoptie framework inclusief uitgewerkte opzet voor communicatie, training en sturing. Hiermee heeft Adoptie een prominente plek gekregen binnen de organisatie. Met het framework is kwaliteitsborging, kennisdeling en coördinatie via principe van Chapter tussen domeinen/teams en teams IT geregeld.​

Heb je nog een vraag?

Michiel Willemse geeft je graag antwoord.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
STAY CURIOUS

Mis niets! Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Gerelateerde berichten:

“Vrijwilligers en medewerkers zijn super blij vanwege het gebruiksgemak”

De Kindertelefoon stroomlijnt interne informatievoorziening via Sharepoint & Yammer   Kinderen die hun hart willen luchten, kunnen dit anoniem doen via De Kindertelefoon. Nemen ze contact op, dan krijgen ze…

29 mrt
BLOG

Microsoft ViVa en Work Place Analytics:

Verbinding borgen in de ‘future of work’!  Leestijd 6 minuten  Je zou het een contradictie in terminis kunnen noemen. Uit diverse onderzoeken (onder andere ons eigen onderzoek) blijkt dat veel mensen het remote werken tijdens de…

25 mrt
BLOG

Tijd vrijmaken voor meer welzijn op de werkvloer!

Inzet zinvoller maken met Workplace Analytics Alle COVID-beperkingen hebben van remote werken gemeengoed gemaakt. Sturen op welzijn én productiviteit van je medewerkers is meer dan ooit,  een permanente uitdaging voor elke werkgever. Zowel welzijn als…